W jaki sposób wypełnić PIT-37 - wytyczne

Posted on 03/01/2018 4:10pm

Deklaracja PIT 37 jest najpopularniejszą deklaracją podatkową składaną w typowych sytuacjach, gdy zatrudniony, zleceniobiorca czy rencista rozlicza własne jedyne źródła przychodów rocznych.


Ta deklaracja nie jest dla Ciebie, kiedy rozliczasz pozarolniczą działalność gospodarczą bądź działy specjalne wytwórczości rolnej.
program pit 2016 online
Author: Billie Ward
Source: http://www.flickr.com


W nich sam bowiem jesteś odpowiedzialny za wyliczenie jak też zapłatę należnego podatku . Kiedy uzyskujesz przychody opodatkowane podług skali tak za pośrednictwem płatnika (dla przykładu umowa o pracę), jak także bez pośrednictwa płatnika (przykładowo wyprzedajesz prywatnie meble na aukcyjnym serwisie), to nie wybierzesz owej deklaracji. Zeznanie dotyczy jednostek, jakie do własnych dochodów nie doliczają dochodów małoletnich dzieci. Doliczenie może następować tak przy indywidualnym opodatkowaniu, przy łącznym rozliczeniu, jak też rozliczeniu jako jednostka samotnie wychowująca dzieci. Doliczać nie należy jednakże dochodów małoletnich z pracy, stypendiów a także dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku. Wtedy dalej możesz się opodatkować w PIT 37, natomiast małoletni złoży swoją deklarację, którą sygnować musi jego rodzic czy też opiekun.


Deklaracja tyczy się osób, które nie obniżają przychodów o straty z lat ubiegłych. Jeżeli doliczeniu podlegają straty - złożyć powinno się inną deklarację. PIT-37 możemy wypełnić natomiast za rok, w którym wykazano stratę, czyli podatnik zamiast zarobić - utracił. Zeznanie tyczy się współmałżonków rozliczających się razem, o ile oboje spełniają warunki do złożenia PIT-37. Omyłką jest składanie wspólnie zeznań PIT-37, w wypadku gdy w roku, za który składa się rozliczenie, doszło do zawarcia małżeństwa czy do rozwiązania wspólności majątkowej.
Małżonkowie rozliczają się wówczas samodzielnie, każdy z nich na deklaracji, która jest dla niego stosowną. Pamiętaj, że odliczenia, które przewiduje ustawa o PIT, dotyczą odrębnie każdego z małżonków. Program pit 2016 online z pomocą jakiego bez trudu się rozliczysz, jest dostępny w internecie.

Tags: gra, zyski, dochody