Terminy prawne bywają bardzo liczne, trudne i jednocześnie w większości znane tylko prawnikom

Posted on 18/01/2019 7:34am

Prawo jest tą dyscypliną nauki, która rozwijała się przez stulecia. Jego korzenie sięgają czasów antycznych i część praw przetrwała do XXI wieku, chociażby w postaci znanych maksym, które bywają niezwykle chętnie cytowane np. przez polityków. Nasza znajomość rozporządzeń czy nawet tylko terminologii prawniczej bywa dość kiepska. Po pierwsze tę tematykę charakteryzuje duża rozległość, ale i notoryczne zmiany.


Porady prawne
Source: prawo.legeo.pl
A wreszcie po drugie, na co dzień rzadko jest potrzebna wiedza z tego zakresu. Z tego też powodu zajmiemy się teraz słabo znanym terminem e-procurement. Samo brzmienie tego wyrazu już na wstępie odsyła nas rzecz jasna do łaciny.

Nieprawdopodobnie intrygujący artykuł, prawda? Jeśli też posiadasz takie zdanie, to wejdź tu oraz przeczytaj w witrynie wszystkie informacje.

Bliźniacze określenie, to jest per procura, jest bardzo dobrze znane historykom. W siedemnastowiecznej ojczyźnie królowie mogli wyjść za mąż w niezwykle nietypowy sposób. Zaślubiny per procura to taka ceremonia, gdzie jeden z niedoszłych małżonków nie jest obecny, ale zastępuje go jego pełnomocnik. Trochę może wprawić w osłupienie to fakt, że i obecnie w uroczystość weselna może się w taki właśnie sposób odbyć.

Powróćmy jednak do sedna naszych rozważań. Wspomniane wcześniej hasło e-procurement (patrz: modne szkolenia e-procurement) również odnosi się w jakiś sposób do szeroko pojętego zastępstwa. Dzięki systemom informatycznym możliwe jest szybkie dokonywanie zamówień, co znacząco wpływa na usprawnienie transakcji handlowej. Dzięki komputeryzacji zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne mogą w nieskomplikowany i, co warte podkreślenia, klarowny sposób zamawiać produkty i śledzić na bieżąco postęp transakcji. W tak pomyślanym systemie handlu najczęściej korzysta się z elektronicznych podpisów i faktur, które zastępują te papierowe wersje dokumentów. I w tym przypadku nie jest obowiązkowa osobista obecność dwóch stron dokonujących transakcji handlowych.


prawo
Zaimplementowanie tego rodzaju rozwiązań z pewnością pozwoli zaoszczędzić dużo czasu, ale nie tylko. Dzięki e-procurement każdy przedsiębiorca może kontrolować jakość danej transakcji i na bieżąco wyciągać cenne konkluzje. A to znacznie wpłynie także na budżet danej firmy. Jeśli wspólnik nie świadczy usług na dobrym poziomie, to bez niepotrzebnych i czasochłonnych analiz można w błyskawiczny sposób uzyskać niezbite dowody na to, że transakcja przestała być dla nas korzystna.

Tags: prawo, postęp, kontrahent, wspólnik