Poradnik o taksach lokalnych

Posted on 15/08/2018 7:25am

Brak jest jednobrzmiącej zgodnej z prawem definicji podatku lokalnego. Podatki i opłaty zaliczane przez prawodawcę do kategorii podatków lokalnych zostały co prawda enumeratywnie wyliczone w ustawie o daninach oraz opłatach lokalnych, jednak na liście tej nie znajdują się inne świadczenia podatkowe, które posiadają cechy podatków lokalnych, lecz uregulowane są w dalszych ustawach.

Zgodnie z doktryną prawa publicznych finansów podatki lokalne stanowią te podatki, względem których jednostki samorządu posiadają władztwo podatkowe. Zawiera one prawo organów jednostek samorządu terytorialnego do poboru wyznaczonych podatków na rzecz regionalnego budżetu jak też do kształtowania wymiaru tych taks przede wszystkim przez możność wyznaczania konkretnych przeliczników podatkowych a także wprowadzania zniżek i zwolnień.

zielony klawisz tax na klawiaturze
Author: GotCredit
Source: http://www.flickr.com
Biorąc pod uwagę przepisy ustawowe i doktrynę prawa finansów publicznych do podatków lokalnych przynależą: podatek od nieruchomości, uregulowany ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, podatek od środków transportowych, uregulowany rozporządzeniem o podatkach oraz opłatach lokalnych: podatek (zobacz zus pracodawcy) rolny, uregulowany regulacją o podatku agrarnym, podatek leśny, uregulowany regulacją o podatku leśnym, podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej, uregulowany rozporządzeniem o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatek od sched i darowizn, uregulowany rozporządzeniem o podatku od spadków oraz darowizn, taksa od czynności cywilnoprawnych, uregulowany regulacją o podatku od czynności cywilnoprawnych - / podatki / olsztyn. Na mocy oddzielnych regulacji prawnych rady gminy lub wójtowie, burmistrzowie, prezydenci mogą w jakimś obszarze kształtować poniektóre elementy konstrukcyjne tych podatków, głównie stawki podatkowe a także ulgi i zwolnienia.Przykładowo jeżeli chodzi o podatki Olsztyn, podatek (zobacz spolka komandytowa) leśny obliczane jest według średniej ceny sprzedaży drewna otrzymanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2014, zaś podatek rolniczy wyliczony będzie według przeciętnej ceny skupu żyta za jedenaście trymestrów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 jaka wynosi 61,37 za 1 dt.

Podatki lokalne to jedno z ważniejszych źródeł dochodu samorządów. W założeniu mają one pomóc samorządowi w utrzymaniu większej niezależności od budżetu centralnego.

Tags: prawo, podatki, finanse, budżet, Ustawa, darowizna