Podstawowe informacje na temat tego, w jaki sposób policzyć podatkowe zeznanie.

Posted on 11/07/2018 6:18pm

Jednym z podstawowych obowiązków każdego czynnego podatnika jest rozliczenie się z uzyskanych dochodów. W Polsce odbywa się to wszystko po skończeniu roku podatkowego, a wszystko jest określone w odpowiednich przepisach. Przez cały rok pracy pracownicy płacą zaliczki na podatek. Następnie w styczniu i lutym kolejnego roku powinni oni otrzymać od swoich pracodawców rozliczenie wszystkich osiągniętych zaliczek i dochodów.


finasne
Author: peddhapati
Source: http://www.flickr.com
Jeżeli ktoś przez ostatni rok pracował w różnych miejscach, to takich dokumentów dostanie kilka, każdy z innego miejsca. Do rozliczenia podatków w danym roku wchodzą jeszcze inne dochody, jakie się uzyskało. Może to być na przykład wynajem lokalu mieszkalnego czy zyski z papierów wartościowych, wszystko to również należy wykazać w swoim zeznaniu podatkowym. Generalnie każdy osiągnięty w minionym roku przychód powinien być wyszczególniony w zeznaniu, zatajenie czegoś może się wiązało z poważnymi konsekwencjami. Czasu na przekazanie i wypełnienie zeznania do odpowiedniego urzędu jest całkiem dużo, bo całe cztery miesiące. Termin na dopełnienie formalności upływa bowiem 30 kwietnia, a jeśli jest wtedy wolne, to przesuwa się na maj. W picie w pierwszej jego części pisze się wszystkie dane osobowe, łącznie z numerem nip. Kolejne sekcje to wykaz kosztów, przychodów i zapłaconych wcześniej zaliczek na podatek. Tu należy podać wszystkie uzyskiwane przychody, biorąc je z dokumentów otrzymanych od pracodawców i uzupełniając o pozostałe rzeczy.


jeden procent podatku
Author: Images Money
Source: http://www.flickr.com
Jeżeli rozliczenie będzie ze współmałżonkiem, to do wypełnienia będą obie części tej sekcji. Obecnie jest możliwość odjęcia od przychodu lub podatku niektórych rzeczy, i do właśnie do tego będą służyć następne sekcje. Podaje się tam kwoty zapłaconych składek zdrowotnych i społecznych, a dodatkowo wszelkie ulgi, na przykład na dzieci albo remontowe. Po podaniu tych wszystkich elementów otrzymuje się końcową kwotę podatku, którą trzeba będzie zapłacić do urzędu skarbowego. Na zakończenie można od niej odliczyć 1 procent podatku - który będzie przelany na konto instytucji publicznej użyteczności.

Tags: koszt, składki, obowiązek, dochód