Gdy nadchodzi czas na odzyskanie należności – na czym polega windykacja należności i jak przebiega?

Posted on 29/08/2018 12:45pm

Otrzymanie pożyczki w aktualnych czasach jest niezwykle proste – dość często nie potrzebuje nawet okazania dowodu tożsamości czy poręczenia. Z tego też powodu coraz więcej osób podejmuje decyzję o skorzystaniu z tej możliwości w czasie zakupu nowych sprzętów, domów i nie tylko. Niestety problem rozpoczyna się wtedy, gdy zabraknie nam środków na zapłacenie raty. Na czym zasadza się proces windykacji należności?


Windykacja stanowi pierwszy etap procesu odzyskiwania należności przez kredytodawcę i jest to sposób nieinwazyjny dla dłużnika . Działanie windykatora zasadza się bowiem na negocjacjach i rozmowach z dłużnikiem, w celu wypracowania porozumienia pomiędzy nim a wierzycielem. Można wręcz powiedzieć, że firmy windykacyjne są w pewnym sensie mediatorami, którzy mają za cel ustalić wraz z dłużnikiem taki harmonogram spłacenia należności, aby był on dla niego możliwy do wykonania. Równocześnie muszą one jednakże uwzględniać korzyści wierzyciela, gdyż to on ich zatrudnia. Windykacja nie może być jednak utożsamiana z innym sposobem odzyskiwania długów, a mianowicie z egzekucją komorniczą. Pojęcia te dotyczą bowiem całkiem innych działań, a praca komornika polega na wykonywaniu całkiem innych obowiązków. Firmy windykacyjne nie mogą np. prześwietlać majątek dłużnika.


firma - przekrój
Author: Ministerio de Relaciones Exteriores
Source: http://www.flickr.com
Dłużnicy zwykle doceniają działania windykatora – bez wątpienia istnieje pokaźna lista dłużników, którzy dzięki jego staraniom uniknęli zabrania majątku przez komornika. Z tego też powodu warto podjąć z nim rozmowy i pozwolić, aby pomógł nam w ustaleniu rozsądnego harmonogramu spłaty należności. Brak kooperacji ze strony dłużnika może bowiem spowodować niekorzystne skutki. Każdego dnia do sądu trafia lista dłużników, którzy zrezygnowali ze współpracy z windykatorem i przeciwko którym zakładane są sprawy wzywające do spłaty należności. Z tej perspektywy pomoc windykatora okazuje się być korzystna (użyteczna treść).Trzeba jednakże pamiętać, że windykator nie jest funkcjonariuszem prawa i nie dysponuje takimi kompetencjami jak komornik. Gdy wykracza on poza swoje działania, mamy prawo poprosić o innego mediatora lub zameldować naruszenie prawa.

Tags: pracy, korzyści, problem, strony, dłużnik