Darowizna pojazdu

Posted on 02/11/2018 7:18am

Darowizna czterokołowca jest to przeniesienie własności auta – pociąga to za sobą pewne obowiązki podatkowe.


W stosunkach rodzinnych przeniesienie własności to najpopularniejsza forma darowizny z uwagi na następstwa podatkowe.


Umowa darowizny samochodu powinna zostać sporządzona w formie pisemnej – co do reguły powinna mieć ona postać aktu notarialnego, ale może być sporządzona z pominięciem rejenta (staje się ważna w chwili wydania czterokołowca obdarowanemu). Bez względu na to czy w rachubę wchodzi darowizna fragmentów samochodu, czy też całego czterokołowca, umowa musi koniecznie zawierać pewne konieczne elementy takie jak m.

Nie obawiaj się, nasze linki są niezwykle ciekawe oraz, co najistotniejsze, są w każdym przypadku aktualne oraz użyteczne. Jeżeli potrzebujesz jakichkolwiek informacji, to zapraszamy do nas.

n.: data zawarcia umowy, oznaczenie (poznaj piktogramy bhp proponowane przez bhp-online.com) darczyńcy jak też obdarowanego, deklaracja darczyńcy o posiadaniu zupełnego prawa własności wozu, deklaracja ofiarodawcy o braku obciążeń samochodu wierzytelnościami na trzecich osób, oświadczenie ofiarodawcy o darowaniu auta, oświadczenie obdarowanego o przyjęciu samochodu, termin wydania pojazdu.
internecie
Author: University of the Fraser Valley
Source: http://www.flickr.com


przedsiębiorca
Author: Inni PR & Marketing
Source: Inni PR & Marketing


zajęcie
Author: EveryCarListed P
Source: http://www.flickr.com


Co do zasady darowizna pojazdu wywołuje skutki podatkowe. Należy jednakże zaznaczyć, że prawo dopuszcza sytuacje, w których podatek nie będzie nieodzowny, aczkolwiek powinny być przy tej sposobności spełnione pewne warunki: uczestnikami umowy darowizny czterokołowca będą najbliżsi członkowie rodziny, nabycie własności samochodu zostało zameldowane do właściwego urzędu skarbowego w ciągu pół roku od dnia spisania umowy.


Jeżeli powyższe warunki nie zostaną zrealizowane, wtenczas darowizna połowy wozu bądź całego zostanie opodatkowana zgodnie z regułami wiążącymi dla pierwszej grupy podatkowej. Wysokość podatku w omawianej sytuacji uzależniona jest od różnych czynników.

Tags: moc, zobowiązania, termin, obowiązki, reguły