Ściągnij, wypełnij i dostarcz online - bezkosztowe rozwiązanie składania PIT.

Posted on 09/06/2022 3:07pm

Osoba fizyczna, w terminie do 30 kwietnia, ma obowiązek składania, we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, Urzędzie Skarbowym, roczne podsumowanie podatkowe. W podliczeniu PIT za 2014, sporządzonym według ustalonego regułami wzoru, powinny zostać pokazane wypracowane w ciągu roku nadwyżki przychodu objęte opodatkowaniem na zasadach ogólnych. W deklaracji trzeba zakreślić wielkość ciężaru fiskalnego, oraz wiadomość o wpłaconych do skarbówki zaliczkach na należność podatkową – jeśli takie wystąpiły.finanse, rachunki
Najłatwiejszą formą złożenia informacji jest wręczenie go w okienku podawczym skarbówki. Możliwe jest także przekazanie deklaracji odmienną metodą. Powszechne zrobiło się wypełnianie deklaracji w formie pisma elektronicznego, od razu do Urzędu Skarbowego, połączone z uzyskaniem urzędowego poświadczenia otrzymania.

Wysyłanie zeznania przy udziale sieci nie wymaga posiadania e-podpisu. Badanie badanie satysfakcji klientów płatnika, przeprowadza się przy udziale pięciu danych osobowych dotyczących płatnika: NIP albo numer PESEL – w zależności od płatnika, imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, wartość przychodu uwidoczniona w oświadczeniu lub rocznym podliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany formularz elektroniczny. Więcej informacji: rozliczenie pit przez internet

Przekazanie zeznania podatkowego online to przyjazny, szybki, niezagrożony sposób na roczne rozliczenie podatkowe. Dodatkowo, sumowanie PIT online, nie nastręcza niekoniecznych procedur i wydatków. Rozliczenie PITu online daje również możliwość wnioskowania o odpowiednie ulgi i odliczenia - 0.


Dzięki temu mamy również zabezpieczenie prawidłowego uzupełnienia druku ze wszystkimi dodatkami. Jest to sposób zachwalany przez wielu księgowych oraz zalecany przez organizacje ekonomiczne. Rozliczenie podatkowe PIT za 2014 rok, dokonywane w 2015 roku, nie będzie odbiegało znacząco od tego z minionego roku. Nie wprowadzono bowiem, znaczących zmian w upustach podatkowych oraz nie ograniczono zakresu ich obowiązywania.

Tags: PIT, podatek